„Bezpieczny powrót do szkoły”
– Arkadia organizuje rodzinne pikniki

Co roku w ostatni weekend wakacji z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego na arkadyjskich trawnikach odbywają się policyjne pikniki. Miasteczko ruchu drogowego, prezentacja psów i policyjnego sprzętu oraz konkursy z nagrodami – to tylko niektóre z atrakcji, które odbywają się już tradycyjnie z udziałem całych rodzin.

Policjanci prezentują dzieciom i młodzieży swój sprzęt – na arkadyjskich przestrzeniach ustawiane są samochody policyjne, motocykle, łódki, quady, a nawet cały mobilny posterunek. Przed arkadyjskimi gośćmi prezentują się policyjne psy i konie. Policjanci opowiadają, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w podróży. Podczas imprez odbywają się liczne konkursy, w których zdobywa się tytuł „Mistrza bezpieczeństwa” na podstawie kolejno zdobywanych sprawności. W piknikach uczestniczy również straż pożarna oraz autobus MZA. Miasteczko Ruchu Drogowego, Strefa Bezpieczeństwa i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy to kolejne ze stałych punktów programu. Dodatkowe atrakcje dla dzieci zapewnia także Ele Taxi. Akcja, organizowana przez Arkadię i Komendę Stołeczną Policji, jest połączeniem doskonałej zabawy i edukacji – dzieci i ich rodzice uzyskują szereg cennych porad odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w różnych życiowych sytuacjach: w szkole, w podróży czy podczas zakupów.

Arkadia wspiera Fundację DKMS Polska

Arkadia przy współpracy z Fundacją DKMS Polska cyklicznie organizuje akcje rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Na terenie naszego centrum zarejestrowało się już ponad 1100 osób.

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Na świecie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 25 milionów potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. W tej liczbie 875 000 to dawcy widniejący w polskim rejestrze prowadzonym przez Poltransplant, w którym 744 000 to dawcy z bazy Fundacji DKMS Polska. Jednak, mimo tylu zarejestrowanych potencjalnych dawców, co piąty pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego. Od 6 lat Fundacja DKMS Polska wraz z osobami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa organizuje w różnych miejscach Polski Dni Dawców Szpiku. Akcje pod tym hasłem prowadzone są przez okrągły rok i zwiększają szansę na znalezienie dawców dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia.

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

Akcja WOŚP na terenie Arkadii

Warszawska Arkadia przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca i pomaga szerzyć umiejętności, które ratują życie. W piątek 16 października hol główny centrum stanie się miejscem bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Tego dnia o godz. 12:00, w ramach programu edukacyjnego „Ratujmy i Uczmy Ratować”, dwadzieścioro dzieci z warszawskich szkół będzie trenować w Arkadii reanimację. Najmłodszym asystować będą instruktorzy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym na tak ogromną skalę wprowadzono naukę czynności ratujących życie do szkół podstawowych – mówi Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik prasowy centrum. – Organizowana m.in. w Arkadii akcja ma pokazać całej Europie, że polskie dzieci od najmłodszych lat uczą się resuscytacji.

W 2013 roku w półgodzinnym ustanawianiu rekordu na terenie całego kraju wzięło udział aż 83 111, a w 2014 roku – 67 396 osób.

Arkadia jest centrum handlowym zaangażowanym w społeczną odpowiedzialność biznesu. Stale współpracujemy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje, organizując pikniki edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa w sieci, podczas wakacji, w zakresie udzielania pierwszej pomocy itp. Ponadto cyklicznie wraz z firmą Sony organizujemy zbiórki zużytego elektrosprzętu. Dla naszych Klientów przygotowujemy akcje marketingowe powiązane z działaniami na cele charytatywne. Przy okazji prowadzonych regularnie działań przeznaczamy środki finansowe na wspieranie tematycznie z nimi powiązanych fundacji, od lat współpracujemy z Integracją przy kampaniach parkingowych, mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem parkowania aut na miejscach dla niepełnosprawnych przez osoby nieupoważnione.