informacje

na wszystkie zajęcia taneczne ( z wyłączeniem grup zaawansowanych i choreograficznych)